%%pagesep%% Mua hàng Amazon

Mua hàng Amazon ship về Việt Nam


Tìm theo link Amazon

News Tab

Category : CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

mua hang amazon

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Read More

  – Thời gian được nhận hàng Tất cả hàng hoá sẽ được vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam bằng đường hàng không. Thời gian cụ thể 1. Thời gian vận chuyển từ nhà sản xuất về trụ sở bên Mỹ: Tốn 5-7 ngày 2. Thời gian vận chuyển từ trụ sở Mỹ về VN:  Tốn 5-8 ngày => Tổng thời gian khách sẽ nhận được từ sau khi thanh…